Skip to main content

Full text of "Her hviler i fred"

See other formatsHer hviler i Fred 


Handels - Factor, 

bortkaldt i lians Manddoms Vaar. 

Han blev fddt i Flensborg den 19* Juli 1815 
indgik Ægteskab den 9. August 1855 

med 


som skjænkede ham 6 Bdrn 
af hvilke 5 Do ttre leve. 


I ham er tabt : 

En hæderlig og nyttig Borger, 
En kjærlig Fader og Ægtemand 
En trofast og oprigtig Yen. 


Saa siger Herren: See, jeg vil aabne Eders Grave! 


IVaar Grayens Lynglimt om vor Isse biml; 

* 

Og- Tord’nen gaaer paa Herrens Himmel 
Vi stjæl ve, indtil Aft’nens Stjærner vinke 
Vort Oie hoit til Lysets fjærne Hjem; 

Da — Livets Ophav! du Unævnelige 
Og - Albarmlijertige! vi see dit ”Bliv! (t . 

Ja, Diiden er kun Aandens Himmelstige 
Til Evieliedens rene, fulde Liv. 

\ 
S' - 
. 


yk ■ T? • 

*f -Z 3 & S 
'-. --••■ & - 
■ ,-u-' : _• .. 
- f 

•ti » 
. 


; S'i .i 


i/i *=. Sf s 

Il i 


4 


~a i 
i - i. 


f i i s i * . 

*- • ?* 1 C.. 


. 


T-- ? -s: 5 8 

.Cl £ X 


■ ; . • no 
*s / n r • 


* 


i hol raid 


mi 


l 

■ f r !.. 
. 
> 


Æn n « sSsb/ 


i: T 
;• -.'I „.o .". 1 ii 

- . ' 


mm 
.•£ . j$Mo£3- 8 .eili-;i i;: 

' 


■ -. - .<19 .W : 19 . 

. . - s ° 


• f •# 3 


nrJ 


> •.. 


r 
p &&*. 
•i •* - 
«-. 
,7 


-•*." T ' ‘ 1 : _ -•• •‘ir, 7 ^ 


Mg 

- r> . * -v. 


® * 
• . *** -> 


i .‘«V > 


*P 


v ' > > • • . ? 


r Z- •å 


, 
v* • ‘ ' 
-■ 


X-l.: > 
z vr.: . i :. v a ;- t Vi i o t c :>_> 

* 


- 
'na feaEL 


\ >7 v 

.«*_ V . 


- "' -•;- .v 
7 -*.s >7 


ra 
s -- 


10 ;- Pi 


au filr 


> T 


tgO 
IC . - 9; ' ••••••» ■ n i'fi/. : ■:/ .; • . r/ 

' ' ' ■ ■ i ■ r 1 : '•; I ■ ' - ' ‘ 

d tfflRHBSitli 
' 


* i# !vil5| •“ J;?> 1/ 

. 


■ j Z '3 :, — ;; I 

• 9 *}I mP n :!ui h 
uhAvi udIhiCI 
51 f fiiVri fem i'•V I 


o 

% < 


/V ’ .. - • *•• • ^ ■ ■ ■ < ■ ft 


■é 
t 


'■ 


« 
-? <å> v-